2013, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 030-038
Denizli X Leghorn F2 popülasyonunda canlı ağırlık ve yumurta verimini etkileyen kromozom bölgelerinin tanımlanması
Zafer Bulut1, Ercan Kurar2,5, Yusuf Ozsensoy6, Mehmet Nizamlioglu1, Mustafa Garip3, Alper Yilmaz3, Tamer Caglayan3,7, Suleyman Dere3, Varol Kurtoglu4, Muge Dogan1
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
4Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
5Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK), Konya,Türkiye
6Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Bitlis, Türkiye
7Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Bişkek, Kırgızistan
Anahtar Sözcükler: Tavuk, et ve yumurta verimi, QTL gen haritalama, markör destekli ıslah
Görüntülenme Sayısı:818 - İndirilme Sayısı: 1254

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Denizli X Leghorn F2 populasyonunda yumurta verimi ve farklı dönemlerde canlı agırlığı kontrol eden kromozom bölgelerinin tanımlanmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Denizli ve Leghorn ırkları kullanılarak F2 düzeyinde deneysel bir populasyon oluşturuldu ve verim kayıtları alındı. Kromozom tarama çalışmaları için kantitatif özellik lokusları (QTL) gen haritalama analizlerine uygun 113 mikrosatellit markörü F0, F1 ve F2 bireylerde Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile yükseltgendi.

Bulgular: Bu çalışmanın sonucunda farklı dönemlerde canlı ağırlık ile ilişkili QTL bölgeleri tavuk 1. kromozom çiftinde (GGA1), GGA2 ve GGA4 üzerinde tespit edildi. Yumurta verimi üzerine etkili iki farklı QTL bölgesinin varlığı, GGA8 ve cinsiyet kromozomu (GGAZ) üzerinde bulundu. GGA2, GGA4 ve GGAZ üzerinde bulunan üç farklı QTL ile yumurta ağırlığı arasında bir ilişki tespit edildi.

Öneri: QTL bölgelerinin yeni markörler ile daraltılması ve bölgesel klonlama çalışmaları ile bu verim özelliklerini kontrol eden genlerin tespit edilmesi gerekmektedir.