1988, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 231-137
ELAZIĞ VE ÇEVRESİ KEÇİLERİNDE PNEUMONİE'LERİN YAYILIŞI ÜZERİNE PATOLOJİK İNCELEMELER
Nursal Metin1, Harun Özer2, M. Kemal Çiftçi3
1Doç. Dr., F.Ü. Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Yrd. Doç. Dr., F.Ü. Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ
3Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:586 - İndirilme Sayısı: 729

Pneumonie yönünden toplam 2784 keçi akciğeri incelendi. Mak-roskopik olarak 66 akciğerde pneumoni tespit edildi. Bu olguların mikroskopik incelemelerine göre; fibrinöz broncho-pneumonie 28 olguda (% 42), kataral-irinli bronchopneumonie 15 olguda (% 23), inter stitiel pneumonie 14 olguda (% 22), verminöz pneumonie 8 olguda (% 12), 1 olguda ise pulmoner adenomatosis tesbit edildi. Bu Tütkiye'de keçilerde rastlanan ilk pulmoner adenomatosis olgusudur.