1989, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 229-240
FURAZOLİDONUN ETLİK PİLİÇLERDE BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ ve DOKULARDA REZİDÜLERİNİN HPLC SSTEMİ İLE TAYİNİ
Ahmet ACET1, Behiç COŞKUN2, Ömer DEMET3, Bünyamin TRAŞ4, Erol BAYTOK5
1Doç. Dr., S. Ü. Veteriner Fak. Farmakoloji - Toksikoloji Anabilim Dalı
2Doç. Dr., S. Ü. Veteriner Fak. Hay. Bes. ve Bes. Hast. Anabilim Dalı
3Yrd Doç. Dr., S. Ü. Vet. Fak. Farmakoloji - Toksikoloji Anabilim Dalı
4Arş. Gör., S. Ü. Veteriner Fak. Farmakoloji - Toksikoloji Anabilim Dalı
5Arş. Gör., Y.Y. Ü. Vet. Fak. Hay. Bes. ve Bes. Hast. Anabilim Dalı
Görüntülenme Sayısı:637 - İndirilme Sayısı: 1083

Üç ayrı deneme halinde sürdürülen bu çalışmada furazolidon'un broyler civcivlerde besi performansı ile dokularda (kas, karaciğer, böbrek) bıraktığı rezidü düzeyleri ve bu dokulardan atılım süreleri araştırıldı. Deneme I'de farklı düzeylerde (0, 5, 15 ve 45 mg/kg) furazolidon içeren rasyonlar herbirinde 60 adet günlük civciv bulunan 4 grup civcive 42 gün süreyle yedirilerek besi performansları belirlendi. Deneme Il'de herbirinde 4ı2 günlük yaşta 15 adet civciv bulunan 3 grup civcive 0, 100 ve 200 mg/kg düzeyinde furazolidon içeren yemler 10 gün süreyle verildi. Deneme III'de 15'er civcivden oluşan 2 grup civcive tedavi dozu olarak 300 ve 500 mg/kg furazolidon ihtiva eden yemler 5 gün süreyle yedi-ri'ldi. Furazolidon'un her üç denemede de canlı ağırlık artışı üzerine etkili olmadığı fakat yem tüketimini düşürdüğü gözlendi.

Furazolidon'un dokulardaki rezüdü düzeylerini ve bu dokularda kalış sürelerini belirlemek amacıyla ilaçlı yemin tüketimine son verilmesinden sonra 7 gün süre ile her gruptan 2 civciv kesilerek dokulardan örnekler alındı. I. denemede karaciğer ve böbrekte 7 gün, kaslarda ise 3 gün süre ile tespit edilirken, II. denemede karaciğer ve böbrekte 6 gün kaslarda 4 gün süre ile rezidü bulunduğu belirlendi. III. denemede ise bütün dokularda 7. günün sonunda bile rezidü bulunduğu tespit edildi.