2019, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-113
Bir kedide perirenal pseudokist olgusu
Erdem Gülersoy1, Mahmut Ok1, Muhammed Mustafa Kapar1, Ayşe Çelebi2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 42250, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 42250, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kedi, perirenal pseudokist, sepsis, ultrasonografi, nekropsi
Görüntülenme Sayısı:381 - İndirilme Sayısı: 293

Bu olgunun materyalini Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine 10 gündür süren iştahsızlık, durgunluk, kusma, arka ekstremitelerde parezis, ikterus ve idrar çıkışında azalma şikayetleri ile gelen 1 yaşlı erkek kedi oluşturdu. Klinik, laboratuvar, histopatolojik ve ultrasonografik muayeneler sonucunda perirenal pseudokist, hepatik lipidozis ve sepsis belirlendi. Fiziksel bulgu olarak hipotermi (35,8 Cº), lökopeni (4.23 m/mm3), takipne ve bradikardi (64 vurum/ dk) tespit edildi. Ultrason muayenesi ile belirlenen perirenal pseudokist nekropsi ile doğrulandı. Sepsis, hepatik lipidozis ve böbrek fonksiyonunu korumaya yönelik % 0.9 NaCl ve %5 dekstroz solüsyonu, vitamin ve aminoasit, seftriakson 25 mg/ kg, furosemid 1 mg/kg, n-asetilsistein 70 mg/kg, ursodeoksikolik asit 15 mg/kg, dobutamin 1.25 μg/kg/dk uygulandı. Bir hafta süren tedaviye rağmen hasta iyileşmedi ve öldü. Bu vaka raporunda perirenal pseudokist ile birlikte sepsis gelişen iran kedisinin klinik, laboratuvar, ultrasonografik ve nekropsi bulguları sunuldu. Sonuç olarak perirenal pseudokistin iran kedilerine genetik olarak predispoze olduğu görüldüğü, perirenal pseudokistin tanısında ultrasonografik muayenenin önemli bir diagnostik yöntem olduğu kanısına varıldı.