2019, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 104-108
Limuzin, Şarole, Angus ve Hereford ırkı boğaların besi performanslarının karşılaştırılması
Tamer Kayar, Şeref İnal
Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Zootechnics, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Besi performansı, Limuzin, Şarole, Angus, Hereford
Görüntülenme Sayısı:585 - İndirilme Sayısı: 341

Amaç: Bu araştırma, Türkiye'ye ithal edilen Limuzin, Şarole, Angus ve Hereford ırkı danalarının besi performanslarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hayvan materyali olarak 10-12 aylık yaştaki; Limuzin, Şarole, Angus ve Hereford ırkı olmak üzere toplam 200 erkek besi danası kullanılmıştır. Danalar 24 haftalık besi süresince ad libitum olarak beslenmişlerdir. Besinin ilk 12 haftasında hayvanlara %14.26 Ham proteinli (HP) ve 2637 kcal/kg Metabolik Enerjili (ME) besi geliştirme yemi ve yaklaşık son 12 haftasında ise %14.11 HP ve 2744 kcal/kg ME’ li besi bitirme yemi verilmiştir. Besi periyodu çalışmanın 168. gününde (24 hafta) tamamlanmıştır.

Bulgular: Canlı ağırlık, büyüme hızı ve yem tüketimi açısından gruplar arasında önemli farklılıklar gözlenmiştir.. Besi başlangıcında Şarole’ler en düşük ağırlıkta olmalarına rağmen en yüksek günlük canlı ağırlık artışıyla besi sonunda en yüksek ağırlığa ulaşan ırk olmuştur. Büyüme performansı açısından Şarole ve Hereford’ lar arasında benzer bir ilişki gözlenmiştir.

Öneri: Bu çalışmayla, Şarole ve Hereford ırkı danaların Türkiye'ye besi için ithal edilmesinin diğerlerinden daha karlı olacağı sonucuna varılabilir. Diğer taraftan, daha doğru sonuçlar almak için, Türkiye'ye ithal edilen sığır ırkları hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.