Eurasian Journal of Veterinary Sciences Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin hakemli bilimsel yayın organıdır. Yayın baskı ücreti alınmaz.

Dergi yılda dört kez yayımlanır.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences 1985 yılından beri "Veteriner Bilimleri Dergisi (ISSN :1011-2057)" olarak yayımlanmış olup 2010 yılıından itibaren Eurasian Journal of Veterinary Sciences (ISSN : 1309-6958) olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences dergisi aşağıdaki veri tabanlarından indekslenmektedir.

 

1) TÜBİTAK ULAKBİM YAŞAM BİLİMLERİ

https://trdizin.gov.tr/statistics/listAcceptedJournals.xhtml

2) EBSCO

https://www.ebsco.com/e/tr-tr/iletisim#form

https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm

https://origin.ebsco.com/title-lists

 

3) CABI

Cab Abstracts

Dairy Science Abstracts

Veterinary Science Database

Index Veterinarius

Animal Breeding Abstracts

Agricultural Engineering Abstracts

Global Health

World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts

Forest Products Abstracts

Grasslands and Forage Abstracts

Helminthological Abstracts

Rural Development Abstracts

Soils and Fertilizers

Soybean Abstracts

Sugar Industry Abstracts

Tropical Disaeases Bulletin

Wheat, Barley and Tritacale Abstracts

Maize Abstracts

https://www.cabdirect.org/cabdirect/about

https://www.worldcat.org/search?q=+Eurasian+Journal+of+Veterinary+Sciences&qt=owc_search

https://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts/?newtitlesonly=0&letter=E#SerialsCited

 

4) ISI-INTERNATIONAL SCIENTIFIC INDEXING

https://isindexing.com/isi/

 

5) INDEX COPERNICUS

https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51490

6) CROSSREF

https://search.crossref.org/?q=%22Eurasian+Journal+of+Veterinary+Sciences%22

 

NOT:

Dergimiz Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Başvuru Şartlarında

1.Uluslararası Makale

  1. b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (a bendinde belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

VEYA

2.Ulusal Makale

  1. a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

şartlarını sağlamaktadır.