1988, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 251-268
KÖPEKLERDE AŞİL TENDOSU (ACHİLLES TENDON) KOPMALARININ KARBON FİBER (CARBON FİBRE) VE SUPRAMİD İLE DİKİLEREK TEDAVİSİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMALAR
Celal İzci
Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:588 - İndirilme Sayısı: 796

Bu çalışma değişik ırk, cinsiyet ve yaştaki 20 köpeğe ait 40 bacak üzerinde gerçekleştirildi. Deneme hayvanları, her biri 10 köpek olmak üzere iki gruba ayrıldı. Birinci gruptakilere tenotomiden sonra karbon fiber ve supra-mid ile tenorafi uygulandı, ikinci grupta ise tenektomiden sonra tendo uçları 4/0 paslanmaz çelik tel ile karşılıklı gelecek şekilde tespit edildi ve tendo uçları arasında karbon fiber ve supramid köprü oluşturacak şekilde dexon dikiş ipliği ile tutturuldu.

Her iki grupta da bacaklara ekstensiyon halinde, genu eklemini de içine alacak şekilde bandaj uygulandı. Bandajlar tenorafi uygulanan olgularda 17 gün, implantasyon uygulanan olgularda ise 21 gün sonra tamamen çıkarıldı.

Alçılı bandaj uygulanan olgularda, özellikle genu ekleminin altındaki yumuşak dokularda atrofi şekillendi. PVC destekli bandaj uygulamasına ilişkin komplikasyon görülmedi.

Tenorafi yapılan hayvanların 30. günden sonra, implantasyon yapılan hayvanların ise 35. günden sonra serbest hareketlerine izni verildi.

iyileşme dönemi sonunda, histopatolojik inceleme için genel anestezi altında popliteal lenf yumruları ve operasyon bölgesinden parça alındıktan sonra hayvanlar uyutuldu.

Sonuç olarak, karnivorların tendo rupturlarının sağıtımında dikiş materyali olarak supramid, implant materyali olarak da karbon fiber kullanılması önerilebileceği kanısına varıldı.