1988, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 183-188
KONYA HAYVANCILIK MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SIĞIRLARINDA PARAİNEFLUENZA-3 (PI-3) VIRUSUNA KARŞI NÖTRALİZAN ANTİKOR DAĞILIMLARI VE ANTİKOR TİTRELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Feridun Öztürk1, Asuman Toker2, Sibel Yavru3, Yılmaz Gökçay4
1Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi, Viroloji Bilim Dalı, Konya
2Yrd. Doç. Dr., A.Ü. Veteriner Fakültesi, Viroloji Bilim Dalı, Ankara
3Arş. Gör., S.Ü. Veteriner Fakültesi, Viroloji Bilim Dalı, Konya
4Vet. Hek., Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Konya
Görüntülenme Sayısı:598 - İndirilme Sayısı: 670

Bu çalışmada, Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsüne ait toplam 238 adet sığırdan toplanan kan serumları, parainfluenza-3 (PI-3) virusuna karşı nötralizan anitkorlar yönünden, mikronötralizasyon testiyle kontrol edildi. 116 adet sığır kan serumu (% 49.57) 1:5 sulandırmada PI-3 virusuna karşı pozitif olarak tesbit edildi. Pozitif serumların antikor türelerinin 1:5.63 — 1:317 arasında olduğu belirlendi.